Közérdekű adatok

Kérjük támogassa adója 1%-ával zenekar működését! Köszönöjük!

Hivatalos név: Concerto Akadémia Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövid név: Concerto Akadémia Nonprofit Kft.
Székhely: 1094 Budapest, Páva u. 10-12.
Levelezési cím: 1450 Budapest, Pf. 75.

Adószám: 18312777-2-43
Közösségi adószám: HU18312777
Cégjegyzékszám: 01-09-177086
Közhasznúsági fokozat: közhasznú

Bankszámla adatok: Számlavezető:
Magyar Államkincstár (H-1139 Budapest, Váci út 71.)
Számlaszám: 10032000-00334143-00000017
IBAN: HU76 1003 2000 0033 4143 0000 0017
SWIFT/BIC: HUSTHUHB

Központi telefonszám: (+36-1) 215-5770
Fax: (+36-1) 215-5462
Központi e-mail: info@concertobudapest.hu
A honlap URL-je: www.concertobudapest.hu

A Concerto Akadémia Nonprofit Kft. alaptevékenységére, valamint feladat- és hatáskörére vonatkozó jogszabályok listája

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről;
2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről;
2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról;
2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról 2011. CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információs szabadságról;
2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről és annak végrehajtási rendeletei;
2008. évi XCIX. törvény az előadó művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól;
2005. évi CXX. törvény az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról;
2000. évi C. törvény a számvitelről;
2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről;
1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról;
350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről;
122/2011. (VII. 15.) Korm. rendelet az egyes művészi és művészeti munkakörökről, valamint a betöltésükhöz szükséges képesítési és egyéb feltételek részletes szabályairól;
84/2013. (XII. 30.) EMMI rendelet a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról;
14/2012. (III. 6.) NEFMI rendelet az előadó-művészeti szervezetek és az előadó-művészeti érdekképviseleti szervezetek működésével kapcsolatos hatósági eljárások és adatszolgáltatások részletes szabályairól;
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról;

Közérdekű adatok igénylése

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézése az info@concertobudapest.hu címen keresztül történik.