A Ligeti Ensemble Schönberg-estje

Buy ticket

SCHÖNBERG: Fantázia hegedűre zongorakísérettel, op. 47

MAHLER–SCHÖNBERG: Egy vándorlegény dalai

J. STRAUSS–SCHÖNBERG: Császár-keringő, op. 437

SCHÖNBERG: I. (E-dúr) kamaraszimfónia, op. 9

Közreműködik: Keller András (hegedű), Csalog Gábor (zongora)
Ligeti Ensemble

Vezényel: Keller András

Bécs a zene városa – ennek az ásatag közhelynek mindössze egyetlen mentsége lehet: hogy színigaz. A császárváros zenei stílusainak és zsánereinek, valamint a hajdanán itt működött zeneszerzői nemzedékek érintkezéseinek érzékletes mintáját kínálja a program, a középpontban Arnold Schönberggel. A múlt századelőn olyannyira merésznek, sőt botrányosnak ható I. kamaraszimfónia meg az immár az élete végén, 1949-ben Amerika földjén komponált zongorakíséretes hegedűfantázia mellett ugyanis két olyan mű szerepel még a programon, amelyekben Schönberg már meghalt bécsi mesterek tiszteletteljes és kongeniális alkotótársául szegődött. Gustav Mahler dalciklusát, az Egy vándorlegény dalait 1920-ban hangszerelte át zongorát és harmóniumot is magában foglaló kamaraegyüttesre, és ugyancsak a húszas évek első felében bíbelődött a valcerkirály, az ifjabb Johann Strauss néhány örökzöld keringőjével is. A Császár-keringőt például fuvolára, klarinétra, két hegedűre, brácsára, csellóra és zongorára írta át.