Bartók, Dohnányi, Berlioz with Zoltán Fejérvári

Liszt, Bartók, Berlioz with László Fenyő

Asia Tour 2019 - Bangkok

Asia Tour 2019 - Fujian

Asia Tour 2019 - Shanghai International Arts Festival

Asia Tour 2019 - Shanghai Urban Lawn Music Plaza

Asia Tour 2019 - Ningbo

Asia Tour 2019 - Zhongshan

Schubert / Donizetti

Khatia Buniatishvili and the Concerto Budapest No 1