I. Szervezeti, személyzeti adatok

1. Kapcsolat, szervezet, vezetők

Kapcsolatfelvétel, elérhetőség

Szervezeti struktúra
A Társaságnál elkülönített szervezeti egységek kialakítására nem került sor.

Vezetők és elérhetőségeik

2. A felügyelt költségvetési szervek

A Társaságnak nincs felügyelt költségvetési szerve.

3. Gazdálkodó szervezetek

A Társaság tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezettel nem rendelkezik.

4. Közalapítványok

A Társaság nem alapított közalapítványt.

5. Lapok

A Társaság folyóiratot, újságot nem alapított.

6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

A Társaság alapítója a Magyar Állam. Tulajdonosi joggyakorlója a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: MNV Zrt.). Az MNV Zrt. helyett és nevében meghatalmazás alapján megbízottként az Emberi Erőforrások Minisztériuma (1054 Budapest, Akadémia u. 3.) jár el.