Asia Tour 2019 - Bangkok

Asia Tour 2019 - Fujian

Asia Tour 2019 - Shanghai International Arts Festival

Asia Tour 2019 - Shanghai Urban Lawn Music Plaza

Asia Tour 2019 - Ningbo

Asia Tour 2019 - Zhongshan